Ark Natuurontwikkeling

Even voorstellen...

Boomkikker maakt comeback (Foto: ARK)

Ark Natuurontwikkeling is een Nederlandse natuurorganisatie die al jarenlang werkt aan de promotie van wilde natuur. Uitgestrekte, robuuste en dynamische natuurgebieden, waar natuurlijke processen hun gang mogen gaan, dat is waar Ark voor staat. Het resulteert in een ongekende rijkdom aan landschappen en de daarbij horende flora en fauna. Onderling verbonden bieden de nieuwe natuurgebieden het noodzakelijke netwerk voor planten en dieren om zich te verplaatsen en aan te passen aan veranderingen in hun omgeving.

 

Groen goud

Economische en maatschappelijke inbedding van natuur is essentieel. Grote natuurgebieden kunnen miljarden aan inkomsten genereren en bieden kansen voor ruimtelijke ontwikkeling. Activiteiten als delfstofwinning, waterbeheer, stedenbouw en gezondheidszorg zijn beter af mét natuurontwikkeling. Recreatie, toerisme en een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen zorgen voor sterke lokale economieën.

 

Pret en gezondheid

Authentieke natuur is spannend, biedt volop mogelijkheden voor leuke activiteiten en draagt ook bij aan onze gezondheid. Miljoenen mensen wonen, werken of recreëren in en rond natuurgebieden. Voor kinderen zijn natuurgebieden bij uitstek de speelplek waar ze zich motorisch en geestelijk beter ontwikkelen. Juist dicht bij de stad vergroot de ontwikkeling van spontane, toegankelijke natuur de kwaliteit van leven voor velen.

 

Aangename kennismaking

Ark werkt aan een wilder Nederland; voor de maatschappij, voor mensen en voor de natuur. De vereniging is ook de trekker van verschillende ambitieuze natuurontwikkelingsprojecten elders in Europa. Je vindt Ark op de website www.ark.eu en op facebook.

Copyright © 2012 Landschap VZW - Site by Bart Heirweg