Zo was Zeeland...

Amai het was leuk, het allereerste 'Dagje Zeeland' van Landschap vzw! Maar liefst drie bussen boordevol enthousiaste Zeeland-reizigers uit Vlaanderen en Nederland doorkruisten afgelopen zondag onder een stralende hemel Zeeland, op zoek naar de allermooiste natuurplekjes!

Al op de allereerste tussenstop in Kattendijke haalden alle vogelspotters hun hart op toen ineens enkele sneeuwgorzen voor de lens opdoken, een bijzondere waarneming! Maar ook het Veerse Meer, de Prunjepolder, Brouwersdam en de Verklikkerduinen trakteerden ons op prachtige vergezichten en fijne waarnemingen - zo bleken onder meer de eerste lepelaars al terug van hun Afrikaans overwinteringsverblijf. Op het uitkijkplatform van de uitkijktoren in de Prunjepolder vonden we de resten van een onfortuinlijke wintertaling. De 'dader', een slechtvalk, zat even verderop in de polder en liet zich zoveel aandacht van telelenzen en telescopen welgevallen.

En de beloofde zeehonden? Die waren eveneens op de afspraak - het waren er bijna 'genant veel'. Bovendien kwamen ze erg dichtbij en speelden ze 'zeehondje-over' dat het een lieve lust was.
Na een stevige, afsluitende wandeling door de Verklikkerduinen werd het op de terugweg erg stil in elk van de bussen. Er werd dan ook erg veel ingedommeld na een rijke en boeiende dag...

Uiteraard was het onmogelijk om zo'n grote groep natuurliefhebbers alleen door Zeeland te gidsen, we zijn dan ook bijzonder veel dank verschuldigd aan onze geweldige gidsen: Jan Vandegoor, Jan Lambert, Paul Peeters, Hendrik Borglevens, Patrick Janssens en Eddy Gadeyne! Deze laatste, ook wel Eddy 'den buizerd' Gadeyne genoemd, beleefde overigens een topdag want nogal wat buizerds scheerden tijdens de tocht rakelings voor of langs onze bus...

Meer sfeerbeelden bewonderen? Bekijk dan even de beeldenreeks onderaan deze pagina of loop eens langs onze Facebook-pagina!

En omdat er erg veel mensen verwoede pogingen deden om toch maar het lijstje van waargenomen vogels bij te houden, geef ik graag nog even het lijstje mee dat Eddy Gadeyne bezorgde:

Sneeuwgors
Buizerd en Torenvalk
Slechtvalk vrouwtje
Slobeend
Wintertaling
Kuifeend
Smient
Middelste Zaagbek
Grote Zaagbek
Brilduiker
Kolgans
Grauwe Gans
Brandgans
Zwartbuik Rotgans  Branta bernicla bernicla
Zwarte Zeeeend
Canadese Gans
Fuut
Geoorde Fuut
Kuifduiker
Roodkeelduiker
Aalscholver
Lepelaar
Kleine en Grote Zilverreiger
Blauwe Reiger
Kluut
Wulp
Paarse Strandloper
Steenloper
Grutto
Tureluur (hoge aantallen)
Scholekster
Bergeend
Nijlgans
Watersnip
Soepeend
Knobbelzwaan
Pijlstaart
Meerkoet

Ijsvogel
Grote Bonte Specht
Houtduif
Holenduif

Heggenmus
Winterkoning
Roodborst
Koolmees
Pimpelmees
Graspieper
Spreeuw
Merel
Kramsvogel
Ekster
Gaai
Zwarte Kraai
Kauw

Grote en Kleine Mantelmeeuw
Zilvermeeuw
Kokmeeuw
Stormmeeuw

Foto's

Copyright © 2012 Landschap VZW - Site by Bart Heirweg