Uitwaaien in de Slikken van de Heen

Datum: 
zondag, 6 februari 2022
Locatie: 
Afspraak op zondag 6 februari om 10u of om 14u aan het infobord van Zeeuws Landschap, Campweg z/n, NL-4675 Sint Philipsland. Einde om 13u of om 17u.

Op het Zeeuwse schiereiland Sint-Philipsland is het in natuurgebied de Slikken van de Heen heerlijk buitendijks uitwaaien met zicht op konikpaarden, rode geuzen en wisenten! Kom deze verrassende zoetwaterwildernis ontdekken! 

Eeuwenlang waren de Slikken van de Heen de speelbal van de zee. In 1987 riep de Philipsdam de zoutwatergetijden een halt toe. Daardoor vielen aanzienlijke lappen van het getijdenlandschap niet alleen voorgoed droog, dag na dag spoelde regenwater ook het resterende zoute water uit de bodem. Een ontzilting die het landschap drastisch hertekende. Zo verdwenen de zandplaten, slikken en schorren van weleer definitief uit beeld en werden ze herschapen tot een afwisselend zoetwatergebied dat voormalige getijdenkreken, ‘bosschages’ of bosjes en grasvlaktes aan elkaar rijgt.

Grote grazers

De voorbije jaren verruigden de Slikken van de Heen aan een sneltempo. Duinriet en adelaarsvaren rukten op, net als de woekerende exoten reuzenberenklauw, dijkviltbraam en late guldenroede. De openheid van het gebied nam daardoor zienderogen af, terwijl soortenrijke graslandvegetaties zwaar onder druk kwamen te staan. Begrazing bleek al snel de enige oplossing te zijn. Vandaag zorgt jaarrond natuurlijke begrazing door de stichting FREE Nature ervoor dat het halfopen karakter van het natuurgebied bewaard blijft.

Konikpaarden, rode geuzen en wisenten: allemaal leven ze in hier groepsverband. Overigens kan je nergens in de Lage Landen zoveel soorten grote grazers bij elkaar bewonderen! Nochtans is het heel natuurlijk. Zo bevolkten eeuwen geleden ook al runderen, paarden en wisenten samen onze laagvlaktes.

Vogels bij de vleet

Tijdens de wintermaanden kan je moeiteloos wintertaling, pijlstaart, krakeend, slobeend, brilduiker, grote zaagbek, geoorde fuut, tafeleend, smient, kleine zwaan, bergeend en fuut spotten. Op de slikranden langs de kreken zoeken steltlopers als tureluur, zwarte ruiter, witgatje, oeverloper en kluut hun kostje bij elkaar. Ransuil, velduil, smelleken, slechtvalk, blauwe kiekendief, buizerd, sperwer en havik jagen ondertussen spectaculair boven de rietkragen en in de beboste ruigtes.

De optelsom van uiterwaarden, forse nestbomen en een jaarrond rijkelijk buffet van vis en watervogels maakt de Slikken van de Heen tot het broedparadijs van één van de meest tot de verbeelding sprekende roofvogels van de Lage Landen: de ontzagwekkende zeearend! Ook tijdens de wintermaanden maak je een stevige kans om hem te kunnen bewonderen.

Te ontdekken!

Het is heerlijk vogels spotten in de Slikken van de Heen! Op zondag 6 februari trekken we het gebied in om grote grazers én tal van vogels te bewonderen. We leiden je langs het vogelkijkscherm maar ook langs een uit de kluiten gewassen, twintig meter hoge kijktoren. De klim meer dan waard, want het panoramische zicht op de voormalige schorren is ronduit adembenemend.

Goed om weten: het natuurgebied is in dit seizoen bijzonder drassig. Stevige wandelschoenen of laarzen zijn dan ook een must. Honden niet toegelaten, zelfs niet aan de leiband (omwille van de grote grazers).

Afspraak: zondag 6 februari om 10u (einde omstreeks 13u) of om 14u (einde omstreeks 17u) aan het infobord van Zeeuws Landschap, Campweg z/n, NL-4675 Sint Philipsland.

Deelname: gratis voor iedereen

Inschrijven: verplicht vooraf aanmelden via een mail naar activiteiten@landschapvzw.be, met vermelding van het startuur van jouw keuze (10u of 14u) en aantal deelnemers. Alleen zo kunnen we het correcte aantal gidsen voorzien om de groepen beperkt te houden. 

Meer info: info@landschapvzw.be of +32(0)495-32 53 30 (Jan Loos)

Copyright © 2012 Landschap VZW - Site by Bart Heirweg