Free Nature

Even voorstellen

FREE Nature, de Foundation for Restoring European Ecosystems, is een in oorsprong Nederlandse organisatie die op verschillende plaatsen in Nederland én daarbuiten werkt aan het herstel van de Europese natuur. Natuurontwikkeling is steeds opnieuw maatwerk. Zelfs op kleine oppervlakten van slechts enkele hectaren kan je al een hoop bereiken, door het inzetten van een kleine groep grazers of door de ruimte te geven aan wind en water. Met toenemende oppervlakte ontstaat meer ruimte voor wildlevende kuddes runderen en paarden, is er meer ruimte voor natuurlijke processen, en krijgen meer soorten grazers een kans of kunnen dieren tussen gebieden heen en weer gaan migreren.

FREE Nature beheert voor tal van opdrachtgevers zowel grote als kleine gebieden met eigen kuddes runderen en paarden. Van het slaan van paal en kram, zetten van rasters, toezicht op de kuddes tot het geven van excursies en het aanwezig zijn als gastheer of -vrouw... FREE Nature neemt de terreineigenaar desgewenst alle zorgen voor de grazers uit handen.

Naast praktisch beheer stelt FREE Nature in opdracht visies en plannen op voor gebieden. Van begrazingsplannen tot visies op de toekomstige ontwikkeling. Steeds weer betrekken we de lokale bevolking bij het proces. We nemen hen mee op ontdekkingsreis door hun eigen 'achtertuin'. Daarmee werkt FREE niet alleen aan een duurzaam beheer, maar ook aan duurzaam draagvlak voor natuurbehoud, -herstel en -ontwikkeling.

 

Meer over FREE Nature op website en facebook

Free Nature houdt er een bijzonder interessante website en facebookpagina op na. Warm aanbevolen!

Copyright © 2012 Landschap VZW - Site by Bart Heirweg