Rewilding Europe

Europese wildernisnatuur

Wolf maakt comeback (Foto: Gregory Lesniewski/ Rewilding Europe)

Foto: Grzegorz Lesniewski / Wild Wonders of Europe

Het Europese platteland ondergaat vandaag ingrijpende veranderingen. Terwijl jonge mensen op grote schaal naar de stad trekken, op zoek naar een job en een modern leven, geraken bergstreken en traditionele plattelandsregio’s langzaam maar zeker ontvolkt. Traditionele landbouw is in veel gebieden niet meer lucratief, alleen oudere generaties blijven nog achter op het platteland. Met als gevolg dat op Europese schaal miljoenen hectaren land niet meer worden gebruikt. De verwachting is dat tot 2030 ongeveer 18 miljoen hectare landbouwgrond gaat vrijkomen en spontaan zal beginnen dichtgroeien met jong bos. Voor honderden planten- en diersoorten die van open en halfopen landschap afhankelijk zijn, is dat geen goed nieuws.

Nieuwe landschappen

Tegelijk dient zich echter ook een historische kans aan om meer ruimte te maken voor echt wilde natuur in Europa. De spontane natuurontwikkeling stimuleren én ze tegelijk aangrijpen als een unieke gelegenheid voor de heroriëntatie van de regionale economie, dat is het opzet van een nieuw en uiterst ambitieus Europees project. ‘Rewilding Europe’ kan de verlaten gebieden een nieuwe toekomst bieden, zoals we dat kennen van grote natuurgebieden in Afrika en Noord-Amerika.

De doelstelling zijn helder: meer ruimte voor woeste natuur, wildernis en wilde dieren. Een duurzaam wildernistoerisme en nieuwe inkomsten uit de verkoop van lokale diensten en producten zijn de belangrijkste middelen om die doelstellingen te bereiken. Rewilding Europe zal in tien Europese gebieden van in totaal 1 miljoen hectare laten zien hoe die visie in praktijk kan worden gebracht. Tien inspirerende projecten waar niet de mens het landschap vormt, maar de natuur zelf.

Wilde natuur

Verdwenen maar cruciale diersoorten zullen waar nodig worden teruggebracht, vooral grote grazers als wilde paarden, wisenten, (oer)runderen en herten. Zo zullen tien Europese topnatuurgebieden ontstaan van internationale allure. Het worden immense oerlandschappen, groot wild incluis. Onze eigen Yellowstones en Serengeti’s…

Uit 20 genomineerde regio’s in Europa zijn inmiddels de eerste vijf projecten gekozen om effectief van start te gaan. In 2013 zullen daar nog vijf nieuwe gebieden bijkomen, elk minimaal 100 000 hectare groot. Een omschakeling van zwaar gesubsidieerde, onrendabele landbouw naar een uiterst aantrekkelijk, zelfredzaam ecosysteem dat geen beheersubsidies meer nodig heeft, is dat niet de natte droom van elke overheid in crisistijd?

Ontdek Rewilding Europe op website en facebook

Rewilding Europe maakte een trailer waar je echt vrolijk van wordt. Zet hem op en je gaat gegarandeerd dansend de kamer uit! De website www.rewildingeurope.com en de facebookpagina bevatten een schat aan bijkomende informatie, onder meer over de geselecteerde projectgebieden en de vordering van de verschillende projecten.

Foto's
Downloads

Copyright © 2012 Landschap VZW - Site by Bart Heirweg